Zgârie-nori între monumente istorice

Zgârie-nori între monumente istorice

Doamna Dinescu a moștenit de la mama sa o cotă parte dintr-o casă construită în 1953 la intersecția Căii Dudești cu Calea Vitan, vizavi de o cochetă casă interbelică învăluită în volbură. De fapt, casa familiei Dinescu este actualmente în plină zonă de protecție a monumentelor
istorice, pe Calea Dudești aflându-se nu mai puțin de 32 de case încadrate ca atare.

În mai 2008, Primăria Sectorului 3 autorizează alături, pe Calea Dudești Nr. 94, o clădire de cinci etaje, deși în zonă erau permise construcții de cel mult patru. Fără avizul Direcției de Cultură, obligatoriu pentru o zonă de protecție a monumentelor istorice. Pe baza unui plan
urbanistic de detaliu (PUD), deși ar fi fost nevoie de un plan urbanistic zonal (PUZ). Ba mai mult, la scurt timp, s-a emis o nouă autorizație de construcție, pentru aceeași adresă, de data asta pentru un bloc cu parter și șapte etaje… Investitorul este Ion Chiriță,
personaj-cheie și în cazul defrișărilor ilegale din Parcul Tineretului.

În noiembrie 2008, doamna Dinescu și vecinii săi au solicitat în instanță anularea autorizației de construcție, pe care au obținut-o în noiembrie 2009. Două zile mai târziu însă, în dispreț parcă, Primăria Sectorului 3 a emis o nouă autorizație de construcție pentru Calea
Dudești Nr. 94, de data asta pentru parter și 9 etaje. Constructorul, nemulțumit probabil, a finalizat însă un bloc de 10 etaje plus parter!

Această clădire, ilegală din mai multe puncte de vedere, a fost construită la o distanță foarte mică de cea a doamnei Ionescu, încălcând deci și normele de urbanism. Prin urmare, doamna Ionescu și vecinii săi au rămas practic fără lumină naturală, fiind nevoiți să aprindă lumina
electrică în casă ziua în amiaza mare. Mai mult, le-a fost încălcat dreptul de proprietate, făcându-se alipiri și subzidiri la clădirile proprietate personală fără ca ei să-și fi dat acordul. Lucrări ce au dăunat caselor lor, apărând fisuri, agravate de traficul de tramvaie de
pe Calea Dudești.

„Prin alte părți este îndeajuns să pui o cărămidă strâmb și vin și-ți ridică autorizația de construcție! Iar la noi…” conchide amar doamna Dinescu. Cu ajutorul Asociației Salvați Bucureștiul însă, s-a obținut în primă instanță o hotărâre judecătorească ce obligă Primăria
Sectorului 3 și constructorii clădirii ilegale din Calea Dudești Nr. 94 la demolarea acesteia, pe propria cheltuială. O decizie în premieră în practica civilă! Dar lupta în sălile de judecată împotriva acestui abuz continuă în apel și, foarte probabil, în recurs. „Investitorul” Ion Chiriță este un client notoriu în procese intentate atât de către clienții păcăliți, cât și de către cetățenii ce se opun fărădelegilor sale imobiliare.

Donează pentru ca Asociația Salvați Bucureștiul să continue să lupte împotriva ilegalităților rechinilor imobiliari, în cârdășie cu corupții din administrațiile locale!

Donează

Autostrada spre centrul vechi

Domnul Daneș este un ardelean din Sibiu, venit să studieze medicina veterinară în București. A absolvit facultatea ca șef de promoție, ceea ce i-a permis să rămână în capitală după absolvire, intrând în cercetare, unde a urcat treaptă cu treaptă ierarhiile, până la postul de
profesor universitar la Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București. În 2003 a cumpărat un colț dintr-un teren retrocedat situat pe malul Dâmboviței, vizavi de stația de metrou Semănătoarea, pe care a construit o casă pentru familia sa.

Într-o dimineață de ianuarie din 2010 însă, familia Daneș s-a trezit în fața casei cu utilajele venite să sape fundația pentru unul dintre pilonii așa-numitei „autostrăzi suspendate” a primarului Sorin Oprescu, gândită să aducă în Splaiul Independenței, pe malul Dâmboviței, în
centrul Bucureștiului, traficul dinspre autostrada A1 București-Pitești. Deși înregistrată la cadastru și intabulată, casa familiei Daneș nu exista în hărțile proiectanților, iar primul stâlp la ieșirea de pe Splaiul Independenței e situat literalmente în poarta proprietății, la
câțiva metri de dormitor. Distanță la care ar trebui să se scurgă neîncetat traficul auto de trei benzi pe sens spre autostrada A1 București-Pitești. De cealaltă parte a podului Ciurel, acest proiect trimite un trafic pe șase benzi la mai puțin de 10 metri de bazinele

deschise ale uzinei de apă Roșu, ce furnizează o treime din apa potabilă consumată de noi, bucureștenii.

Domnul Daneș contestă în instanță autorizația de construire, acordată în regim de urgență, precum cele pentru reparațiile necesare după un cutremur. Mai mult, lipsită de orice aviz necesar unui asemenea proiect de infrastructură, în primul rând un plan urbanistic zonal aprobat de
Consiliul General. Câștigă până în ultimă instanță, dar asta nu împiedică Primăria Generală să emită o altă autorizație cu același conținut a doua zi. „Omul este un nimic în fața *Sistemului*”, a concluzionat domnul Daneș. Dar nu s-a dat bătut totuși, iar prin efortul său și a altor cetățeni afectați de acest proiect megaloman, cu sprijinul Asociației Salvați Bucureștiul, în prezent aproape toate autorizațiile pentru această construcție au fost anulate în instanță.

Și totuși, încă nu e îndeajuns pentru a spulbera visul primarului general al capitalei, Sorin Oprescu, de a înfige pilonii unei autostrăzi suspendate aproape de centrul orașului. Lupta în instanțe continuă… În timp ce alte capitale europene încearcă reducerea traficului auto și
ținerea acestuia la distanță de centrul civic, în București tendința este taman pe dos. O zonă cu potențial pietonal, puțin circulată, aflată pe malul Dâmboviței, Splaiul Independenței din Grozăvești până la Ștrandul Dâmbovița, ar urma în viziunea primarului Sorin Oprescu să se
transforme în capul de pod al unei „autostrăzi suspendate” ce ar lega autostrada A1 de centrul vechi al Bucureștiului.

Donează pentru ca Asociația Salvați Bucureștiul să continue să lupte împotriva abuzurilor unui primar iresponsabil și proiectelor sale faraonice!

Donează