Zgârie-nori între monumente istorice

Zgârie-nori între monumente istorice

Doamna Dinescu a moștenit de la mama sa o cotă parte dintr-o casă construită în 1953 la intersecția Căii Dudești cu Calea Vitan, vizavi de o cochetă casă interbelică învăluită în volbură. De fapt, casa familiei Dinescu este actualmente în plină zonă de protecție a monumentelor
istorice, pe Calea Dudești aflându-se nu mai puțin de 32 de case încadrate ca atare.

În mai 2008, Primăria Sectorului 3 autorizează alături, pe Calea Dudești Nr. 94, o clădire de cinci etaje, deși în zonă erau permise construcții de cel mult patru. Fără avizul Direcției de Cultură, obligatoriu pentru o zonă de protecție a monumentelor istorice. Pe baza unui plan
urbanistic de detaliu (PUD), deși ar fi fost nevoie de un plan urbanistic zonal (PUZ). Ba mai mult, la scurt timp, s-a emis o nouă autorizație de construcție, pentru aceeași adresă, de data asta pentru un bloc cu parter și șapte etaje… Investitorul este Ion Chiriță,
personaj-cheie și în cazul defrișărilor ilegale din Parcul Tineretului.

În noiembrie 2008, doamna Dinescu și vecinii săi au solicitat în instanță anularea autorizației de construcție, pe care au obținut-o în noiembrie 2009. Două zile mai târziu însă, în dispreț parcă, Primăria Sectorului 3 a emis o nouă autorizație de construcție pentru Calea
Dudești Nr. 94, de data asta pentru parter și 9 etaje. Constructorul, nemulțumit probabil, a finalizat însă un bloc de 10 etaje plus parter!

Această clădire, ilegală din mai multe puncte de vedere, a fost construită la o distanță foarte mică de cea a doamnei Ionescu, încălcând deci și normele de urbanism. Prin urmare, doamna Ionescu și vecinii săi au rămas practic fără lumină naturală, fiind nevoiți să aprindă lumina
electrică în casă ziua în amiaza mare. Mai mult, le-a fost încălcat dreptul de proprietate, făcându-se alipiri și subzidiri la clădirile proprietate personală fără ca ei să-și fi dat acordul. Lucrări ce au dăunat caselor lor, apărând fisuri, agravate de traficul de tramvaie de
pe Calea Dudești.

„Prin alte părți este îndeajuns să pui o cărămidă strâmb și vin și-ți ridică autorizația de construcție! Iar la noi…” conchide amar doamna Dinescu. Cu ajutorul Asociației Salvați Bucureștiul însă, s-a obținut în primă instanță o hotărâre judecătorească ce obligă Primăria
Sectorului 3 și constructorii clădirii ilegale din Calea Dudești Nr. 94 la demolarea acesteia, pe propria cheltuială. O decizie în premieră în practica civilă! Dar lupta în sălile de judecată împotriva acestui abuz continuă în apel și, foarte probabil, în recurs. „Investitorul” Ion Chiriță este un client notoriu în procese intentate atât de către clienții păcăliți, cât și de către cetățenii ce se opun fărădelegilor sale imobiliare.

Donează pentru ca Asociația Salvați Bucureștiul să continue să lupte împotriva ilegalităților rechinilor imobiliari, în cârdășie cu corupții din administrațiile locale!

Donează